හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා ගේ පුත් මාලක සිල්වා ගෙවන සැප ජිවිතේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

මර්වින් සිල්වා කිවුවාම කවුද නොදන්නේ නේද අද පෙන්න නැති උනත් පසුගිය ආණ්ඩුවේ හිටපු ප්‍රබලම ඇමති කෙනෙක් ඉතින් මේ වෙද්දීනම් හිටපු ඇමති තුමා ගෙදරට වෙලා තමා ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තු එන්න වරම් නැතිවුණු නිසා ඔබට මතක ඇතිනේ ඒ දවස් වල ලංකාවේ හිටපු ආන්දෝලනාත්මක වැඩ කරන අමුතුම චරිතයක් මර්වින් සිල්වා කියන්නේ ඉස්සර නම් නම ඇහුවත් සමහරු බයවෙනවා මිනිස්සු ගස් බැන්දත් එක්කනේ ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ මේ හිටපු ඇමති තුමාගේ පුතා ගැන ඔහු ගෙවන ජිවිතේ ගැන ඇමති පුතෙක් කියන්නේ ඉතින් උපතින්ම සල්ලි කාරයෙක්නේ ඉතින් මාලක සිල්වා කියන්නේ ඇමති මර්වින් සිල්වාගේ පුතා ඉතින් ඔහු මේ වෙද්දී සුපිරි ජීවතයක් තමා ගත කරන්නේ වැඩිපුරම ඇසුරු කරන්නේ ලංකාවට වැඩිය විදේශීය තරුණ තරුණියන්.ඉතින් අපි හිතුවා මාලක සිල්වා ගෙවන සුපිරි ජිවිතයේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට ඔබත් බලන්නකෝ ඔහු ගෙවන සැප ජීවිතය චයරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *