පුංචි තිරේ දගකාරිය දනන්ජි තාරුකා සැමියා සමග ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

දක්ෂ දගකාර අපේ රටෙන් බිහිවුණු තවත් එක රංගන ශිල්පිනියක් තමයි ධනන්ජි තාරුකා කියන්නේ.ඉතින් අපි අද හිතුවා මේ ආදරණිය සුන්දර කළා කාරිනිය ගැන ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට මේ දවස් වලනම් ඇය ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වෙන හොද වැඩේ ටෙලි කතාවෙන් අපිට දැකගන්න පුළුවන් ඒ වගේමයි අපේ රටේ පුංචි තිරයේ විකාශයවුණු තවත් ටෙලි කතා රැසක ධනන්ජි තාරුකා අපිට දැකගන්නට ලැබුනා ඉතින් දැන්නම් ඇය සිටින්නේ විවහාවෙලා තාම දරු සුරතල්නම් බලන්න ඔවුන් සුදානම් නැහැ වගේ තමා අපිටනම් දකින්න තියෙන්නේ ඉතින් ඇගේ සැමියා සමග දැන් ඇය සුන්දර ජිවිතයක් ගතකරනවා ඉතින් අපි හිතුවා ඔබ අප ආදරේ කරන ඇගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *