හැමෝම දන්නා ජොලි සීයාගේ දියණිය උපේකා නිර්මානිගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප 26ක් මෙන්න

Life Story

එළිමහන් ප්‍රසංග වේදිකාවට නැතුවම බැරි ගායන ශිල්පියෙක් තමයි ජොලි සීයා කියන්නේ ඒ වගේමයි ඔහුගේ ගීත වලට නැටවෙන හැටි හැමෝම වගේ එළිමහන් වේදිකාවට ඔහුව ගෙන්න අමතක කරන්නේ නම් නැහැ,දැන්නම් එළිමහන් සංගීත ප්‍රසංග නැති නිසා ඔහුව අපිට දැකගන්න නම් නැහැ,ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නේ මේ ජොලි සීයා ගැනනම් නවෙයි.ඔහුගේ දියණිය ගැනයි ඇය තමයි උපේකා නිර්මානි කියන්නේ දෙරණ derana dream star තරගා වලියේ තවත් එක ජයග්‍රහිකාවක් තමයි උපේකා නිර්මානි.ඉතින් ඒ වගේමයි මේ වෙද්දී උපේකා ගේ සංගීත කණ්ඩායමක් සිටිනවා කොච්චි කියලා එකත් ඔබ දන්නවා ඇතිනේ.විවහා වෙලා පුංචි පුතෙක් ද සිටිනවා දැන් උපෙකාට ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ හැමෝම දන්නා ජොලි සීයාගේ දියණියගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක්.

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *