කෙල්ල කොල්ලෙක් වෙලා විවහාවුණු නදී සහා රාජ් දැන් ගෙවන සුපිරි ජිවිතේ චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

ඔබට මතක ඇතිනේ කාලයක් පුවත් මවපු දෙදෙනෙක් හිටියා කෙල්ල කොල්ල වෙලා විවහා වෙලා හිටපු කෙනත් අතහැරලා කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් විවහාවුනා කියලා හැමෝම වගේ මේ ගැන කතා කළා.ඉතින් ඇත්තටම මොකද උනේ කෙල්ල අන්තිමට කොල්ලෙක් උනා ඒ දෙන්න විවහා වෙලා දැන් පවුල් ජිවිතයක් ගතකරනවා ඉතින් මේ දෙදෙනා තමා නදී සහා රාජ් කියලා කියන්නේ.ඉතින් නදී මේ ලගදි අන්තර්ජාල වැඩ සටහනක කියලා තිබුනා පිරිමියෙක්ට වැඩිය දේවල් රාජ් නදීට දෙනවා කියලත් ඒ තරම්ම ඒ ආදරේ දැන් දෙදෙනාට දැනෙනවා කියලත් ඔවුන් දෙදෙනා කියලා තිබුනා.ඉතින් අද අපි හිතුවා මේ දෙදෙනාගේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට,ආදරේට මොනවද කරන්න බැරි කියල කතාවකුත් තියෙනවනේ ඉතින් මේකත් ඒ වගේ දෙයක් තමා ඇත්තටම මොනවද කරන්න බැරි නේද.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *