සුරූපී නර්තන ශිල්පී ආසේකා විජේවර්දන ගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 30ක් මෙන්න

Life Story

නර්තනය කියන්නේ අද ලෝකෙම ජනප්‍රිය දෙයක් ඒ වගේමයි ලංකාවේ සිටින දක්ෂතම සහා ලංකාවේ නම ලෝකයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න ඇප කැප වුනු දක්ෂතම නර්තන යුවලක් තමා චන්න විජේවර්දන සහා උපුලි කියන්නේ ඉතින් මේ සුපිරි නර්තන ශිල්පින් දෙදෙනාගේ ආදරණිය දියණිය තමයි ආසේකා විජේවර්දන කියලා කියන්නේ දෙමව් පියන්ගේ අඩිපාරේ යමින් ඇයත් අද වෙද්දී ලංකාවේ සිටින දක්ෂතම නව පරපුරේ නර්තන ශිල්පිනියක් කියලා කියන්න පුළුවන්.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ මේ දක්ෂතම සහා සුරූපී නර්තන ශිල්පිනියගේ චයාරුප පෙළක්.

 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *