අන්තර්ජාලයේ පෙරලියක් කරන සුරූපී නිළි පියුමි හන්සමාලිගේ චයාරුප 30ක් මෙන්න

Gossip

අදටත් අන්තර්ජාලයේ චයාරුපයක් දාපු ගමන් වැඩිම Like.Comments වැටෙන ලංකාවේ එකම නිරුපිකාව නිළිය කියලා පියුමිට කියන්න පුළුවන්.මොන තරම් ජනප්‍රිය ප්‍රසිද්ද නළුවෙක් නිළියකට වඩා පියුමි සමාජ මාද්‍යේ ලොකු පෙරලියක් කරනවා ඒ වගේමයි ගීත රුප රචනාවලට වැඩියෙන්ම අය කරන නිරුපිකාව වෙන්නෙත් පියුමි හංසමාලි ලංකාවේ වගේම විදෙස් රට වලත් පියුමි මේ වෙද්දී ප්‍රසිද්දයි එක ඇයට වැටෙන Like, Comments වලින් දැකගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔබ දන්නවනේ පියුමි කියන්නේ අම්ම කෙනෙක් පුංචි දගකාර පුතෙක් එක්ක තමයි පියුමි ජිවත් වෙන්නේ,ඉතින් අද අපි මේ සුරූපී නිරුපිකාව නිළිය පියුමි හන්සමාලිගේ චයාරුප පෙළක් තමයි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *