ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ සහා ලිමිණි රාජපක්ෂ ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 32ක් මෙන්න

Life Story

ලක්ෂ්මන් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා උපත ලබන්නේ 1986 අප්‍රියෙල් 10 නාමල් රාජපක්ෂ ලෙස තමයි ඔහුව ලංකාවම දන්නේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති සහ වත්මන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ මහතාගේ පුතුන් තිදෙනාගෙන් වැඩිමල් පුතා වෙනවා. ඔහු වර්තමාන තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා.ඒ වගේමයි නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ ලංකාවේ සිටින දක්ෂ රගර් ක්‍රීඩකයෙක් වනවා.ඉතින් නාමල් විවහා වෙලා සිටින්නේ අපේ රටේ තවත් සුපිරි වියපාරිකයෙක් ගේ දියණියක් වන ලිමිණි රාජපක්ෂ සමගයි.ඉතින් මේ වෙද්දී නම් නාමල් ඇමති තුමා ආදරණිය පියෙක් වෙලයි සිටින්නේ ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ මේ ආදරණිය යුවලගේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *