සුරූපී නිළි නර්තන ශිල්පිනි නිරෝෂා තලගල ගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප 30ක් මෙන්න

Life Story

අපේ රටේ තවත් දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක් වන නිරෝෂා තලගල ගැන තමයි අද කියන්න හදන්නේ.සංගීත සංදර්ශන තියන කාලෙනම් අපිට හැමදාම වගේ එළිමහන් වේදිකාවේ නිරෝශාව දැකගන්න ලැබුනා,එත් දැන් පවතින වසංගතය නිසා නිරෝෂාගේ නර්තනය අපට දැකගන්න නැහැ.හැබැයි රංගන ශිල්පිනියක් විදියට අපට ඇයව දැකගන්න පුළුවන්.හාරකොටිය ටෙලි කතාවේ වගේම මේ දවස් වල විකාශය වන ටෙලි කතා වලද නිරෝෂාගේ රංගනය අපට දැකගන්න පුළුවන්,පසුගිය වසරේ නිරෝෂා ඔවුන්ගේ 12 වන විවහා සංවත්සරයද සමාරා තිබුනා ඒ වගේමයි නිරෝෂා කියන්නේ පුංචි දියණියකගේ මවක් වනවා.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවේ මේ ආදරණිය කළා කාරිනියගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක්.

12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *