කාවින්ද්‍යා ගෙන් වෙන්වුණු ගයාන් නිළි පුජානි බාග්‍යා සමග විවහා වෙයි චයාරුප මෙන්න

Gossip

අපි අද කියන්න හදන්නේ කාලයක් ප්‍රසිද්ද කතාවක් උන ගයන් ගුනවර්දන සහා කාවින්ද්‍යා අදිකාරී ඔබට මතක ඇති ඉතින් මේ දෙන්න දැන් විරසක වී තිබෙන බවත් ඔබ දන්නවා ඇතිනේ පස්සේ කාලෙක ඔව්න් දෙදෙනාම කියල තිබුනේ දැන් අපි යාළුවො විතරයි වෙන කිසිම සම්බන්දයක් අපි අතරේ නැති බව කියලයි ඉතින් පස්සේ කාවින්ද්‍යාට නැතත් ගයාන්ටනම් හරි ගියා ඒ කියන්නේ ගයාන්ට නම් කෙල්ලක් සෙට් උනා ඔව්න් දෙදෙනා දැන් විවහා වෙලත් ඉන්නවා ගයාන් විවහා උනෙත් පුංචි තිරයේ නවක නිලියක් වන පුජානි බාග්‍යා කියන කෙනත් එක්ක පුජානි tik tok වලත් ඉතාම ප්‍රසිද්දයි ඉතින් පස්සේ කාලෙක ඔව්න් දෙදෙනා විවහා වෙන්න තීරණය කර තිබුනා ඉතින් ඔව්න් දෙදෙනා ගිය මාසේ විවහා උනා අපි අද ඔබට පෙන්නන්න හදන්නේ ඔව්න් දෙදෙනාගේ වෙඩින් චයාරුප පෙළක්.

ගොඩාක් කළා තරු නැතුව ඔව්න්ගේ විවාහය ඉතාම අඩු පිරිසක් එක්ක කරා කියලයි පුජානි කියලා තිබුනේ කාවින්ද්‍යා නම් තවමත් තනිකඩ කෙල්ලෙක් ඇයත් ඉක්මනටම විවහා වෙයි කියල තමා අපිටත් හිතෙන්නේ ඉතින් පුජනිගේ සහා ගයාන්ගේ අලුත් ජිවිතයට අපිත් අපේ සුබපැතුම් එක්කරනවා මේ ඔව්න්ගේ දෙවෙනි දවසේ චයාරුප පෙළක් වැඩිය ප්‍රසිද්ද නැති උනත් ඉතාම ලස්සනට ඔව්න්ගේ විවහා උත්සවයත් අරන් තිබුනා.ගොඩාක් කළා තරු නැතුව ඔව්න්ගේ විවාහය ඉතාම අඩු පිරිසක් එක්ක කරා කියලයි පුජානි කියලා තිබුනේ කාවින්ද්‍යා නම් තවමත් තනිකඩ කෙල්ලෙක් ඇයත් ඉක්මනටම විවහා වෙයි කියල තමා අපිටත් හිතෙන්නේ ඉතින් පුජනිගේ සහා ගයාන්ගේ අලුත් ජිවිතයට අපිත් අපේ සුබපැතුම් එක්කරනවා මේ ඔව්න්ගේ දෙවෙනි දවසේ චයාරුප පෙළක් වැඩිය ප්‍රසිද්ද නැති උනත් ඉතාම ලස්සනට ඔව්න්ගේ විවහා උත්සවයත් අරන් තිබුනා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *