අවුරුදු 40 වැඩිය බාල තරුණියක් සමග විවහාවුණු ජයසේකර අපොන්සු මහතාගේ කැදැල්ලේ චයාරුප 24ක්

Life Story

අපේ රටෙන් බිහිවුණු අති දක්ෂ වගේම මිනිසුන්ව හිනස්සන්න පුළුවන් සුපිරි නළුවෙක් තමයි ජයසේකර අපොන්සු කියලා කියන්නේ මේ වෙද්දී වයස 70 වන ඔගු ගැන තමා අද අපි කියන්න හදන්නේ.අපොන්සු මහතා උපත ලබන්නේ 1951 පෙබරවාරි 23 වනදා.1973 වසරේදී තමයි ඔහු පළමුවෙන්ම ලංකාවේ රංගන ශිල්පියෙක් විදියට කලාවට එන්නේ.ඒ වගේමයි 1978 වසරේදී ඔහු විවහා වෙනවා,ඉන් පසු ලාංකීය සිනමාව වගේම පුංචි තීරයේද අපට අපොන්සු මහතාව දැකගන්න ලැබෙනවා.වසර 40ට පසු අපොන්සු මහතා 2018 වසරේ තමන්ගේ විවාහයට සමු දෙනවා.ඉන් පසු තමන්ට වැඩිය අවුරුදු 40 බාල තරුණියක් සමග නැවතත් විවහා වෙනවා.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ අපොන්සු මහතාගේ සහා අලුත් බිරිඳගේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *