කෝටියක් වටිනා වාහනේ සමග නිලි විනු සිරිවර්දනගේ උපන්දිනයට සැමියා දුන්නු පාටිය චයාරුප 24ක්

Gossip

විනූ සිරිවර්ධන කියලා කියන්නේ කෙටි කාලයකින් ප්‍රේක්ෂක ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ රංගන ශිල්පිනියක් .එමෙන්ම රූපවාහිනියේ හා සිනමාවේද දායක වුණු ඇතැම් නිර්මාණවලිනුත් ඇය ඇඟයීමට ලක් වුණා.මේ විදිහට කාගේත් ආදරය දිනාගත්ත විනූ ආදරණීය කැදැල්ලකට කූඩු වෙලා දැන් ටික දිනක්. අද ඇයගේ 29 වෙනි උපන්දිනය. ඉතින් ඇයගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඇයගේ ආදරණීය සැමියා ඇයව පුදුමයට පත් කරමින් උපන්දින උත්සවයක් සුදානම් කර තිබුණා. මේ ඇය මුහුණු පොතට එක්කර තිබු එම අවස්ථාවේ ජායාරූප කිහිපයක් තමයි අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

101112131415161718192021222324

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *