සුපිරි කෝටිපති සැමියා සමග සුරූපී නිලි තාරුකා වන්නිආරච්චි ගෙවන සුපිරි ජිවිතේ චයාරුප 30ක්

Life Story

කාලයක් සතියේ දවස් 7 දීම ටෙලි කතා දෙකකින් අපේ ආලින්දයට ආපු සුරූපී නිලියක් තමයි තාරුකා වන්නිආරච්චි කියන්නේ.ඉතින් අද අපි හිතුවා තාරුකා ගැන විස්තර ටිකක් ඔබට ගෙනෙන්නට.ඒ වගේමයි සම්මානනිය නිලියක් තමයි තාරුකා වන්නිආරච්චි කියන්නේ.ඒ වගේමයි කළා කිර්ති අභිමානි සම්මානයද පසුගිය දවසක තාරුකාට හිමිවුණා ඒ ගැනත් මතක් කරන්නම ඕනේ දෙයක්.ඒ වගේමයි තාරුකා වියාපාරික සැමියා සමගින් වැඩි හරියක් සිටින්නේ රුසියාවේ කියලත් අපට දැනගන්න ලැබුනා කොහොම උනත් මේ දවස් වලනම් තාරුකා ලංකාවේ තමා සිටින්නේ.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා තාරුකාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ සුන්දර චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *