යෝකර් රජු ලසිත් මාලිංග බිරිඳ දරුවන් සමග දැන් ගෙවන සුපිරි ජිවිතේ චයාරුප 20ක් මෙන්න

Life Story

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සෙපරමාදු ලසිත් මාලිංග ශ්‍රී ලංකාවේ ගාලු නගරයේ දී 1983 අගෝස්තු 28 වන දින උපත ලබනවා. විශේෂිත ඝනයේ වේග පන්දු යවන්නෙකි. ඔහුට ඇත්තේ දුර්ලභ අත කරකවා පන්දු යැවීමේ විලාසයකි. සමහරක් විට මෙය එල්ලා පන්දු යැවීමක් ලෙස අර්ථ කථනය කරනු ලබයි. එය ඔහුගේ සුරතල් නාමයට එක්ව ඇත. එනම් ස්ලින්ගර්එ.ල්ලා යවන. මාලිංග යන නමයි. ඔහු ඉතා තියුණු ලෙස යොමු කරන පන්දුව බොහෝ විට හඳුනා ගත නොහැකි වන්නේ ඔහුගේ අත කරකැවීමේ විලාසය නිසාය. එලෙසම ඔහුට ඉතා භයානක ලෙස දෝලනය වන යෝකර් පන්දු විලාසයක් ඇත. එය පන්දුවට පහර දෙන්නා නොගත හොත් ඔහුගේ කකුල් පොඩි කර දමන අන්දමේ තියුණු බව ඇති පන්දුවක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත. මාලිංග හට පන්දුව යැවීමේ ඇති සුවිශේෂීත්වය වාසි සහගත බවක් ඔහුට ලබා දී ඇත.එම නිසා පන්දු යවන්නෙකු ලෙස ලෝකෙම ඔහුගේ අනසක පතුරන්න ඔහුට හැකිවිය,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ ක්‍රිකට් දිවියට සමු දුන් ඒ පන්දු යවන්නා ලසිත් මාලිංගගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *