ෆුට් බෝලෙන් වැඩ දාන අපේ රටේ සුරුපිනිය ප්‍රවීනා පෙරේරා ගේ චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

ෆුට් බෝල් ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව නොවුනත් අද ඔබට කියන්න හදන්නේ ෆුට් බෝලෙන් වැඩ දාන අපේ රටේ කෙල්ලෙක් ගැන.ඇය තමයි ප්‍රවීනා පෙරේරා කියන්නේ සුරූපී වගේම ටෙලි කතාවකත් ඇය රංගනයෙන් දායකවුණා නිලියක් වගේ සුරූපී පෙනුමක් තියෙන ඇය ෆුට් බෝලෙනුත් වැඩ දාන දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් වනවා,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ මේ දක්ෂ සුරූපී ක්‍රීඩිකාව ප්‍රවීනා පෙරේරා ගේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *