සුපිරි ගායක චාමර වීරසිංහගේ වැඩිමල් දියණිය පවුලේ සියලු දෙනා සමගින් උපන්දිනය සමරු හැටි මෙන්න

Life Story

අපේ රටේ බිහිවුණු අති දක්ෂ ගායන ශිපියෙක් තමයි හැමෝම ආදරේ කරනා චාමර වීරසිංහ කියන්නේ.දැන් හැමෝම ඔහුව හදුන් වන්නේ හදවතේ ගායකයා ලෙසයි,ඒ වගේමයි අපේ රටේ තරුණ වැඩිහිටි කාගේත් හදවතේ ගායකයා ලෙස ඔහු සම්මාන දිනාගෙන හමාරයි.ඒ වගේමයි එකවර ඔහු වසරේ හොදම ගායකයා ලෙස ජනතා සම්මානය කිහිපවරක්ම දිනාගැනීමටද සමත්වුනා ඔබට මතක ඇති.ඉතින් අද ඔහුගේ වැඩිමල් දියණියගේ උපන්දිනය පවුලේ සියලු දෙනා සමගින් ඔහු දියණියගේ උපන්දිනය සමරා තිබුනා ඉතින් එම අවස්ථාවේ චයාරුප පෙළක් තමයි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවේ.

1 23 4 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *