හැමෝම දන්නා සරා සජිත ඇන්තනි ගෙනාපු සුපිරි BMW රථය සමග ඔහු ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 27ක්

Life Story

සජිත අනුත්තර ඇන්තනි මේ දවස්වල ප්‍රසිද්දම වගේම ජනප්‍රියම චරිතයක් තමයි නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි කතාවේ සරා කියන්නේ ඉතින් සරා චරිතයට පන පොවන්නේ මේ දක්ෂ නළු වගේම ගායන ශිල්පී සජිත ඇන්තනි,ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නේ ඔහු ගේ සැබෑ වුනු සිහිනයක් ගැනයි ඒ තමා ඔහු අලුත්ම BMW මෝටර් රථයක් අරන් තිබෙනවා ඉතින් ඔහු වාහනේ චයාරුපයක්ද ඔහුගේ සමාජ මාද්‍ය ගිණුමේ දමා තිබුනා.ඉතින් අපි හැමෝම සිහිනයන් කරා බියාබනවනේ ඉතින් ඒ වගේමයි සජිතගේ වාහන සිහිනෙත් ඔන්න සැබෑ වෙලා,කුකුලා මුදලාලිට වැඩිය සුපිරි වාහනයක් සරා බස්සලා.ඉතින් වාහනේ වගේම සජිත්ගේ සහා ඔහුගේ ආදරණිය බිරිඳ බුවනිගේ චයාරුප පෙළක් අද අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *