දැහැමි ජීවිතයකට පැමිණි K සුජීවා දියණියන් දෙදෙනා සමග දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප 30ක් මෙන්න

Gossip

දක්ෂ ගායිකාවක් වගේම නර්තන ශිල්පිනියක් තමයි K සුජීවා කියන්නේ,ඉතින් මේ වෙද්දී ඇගේ දෙවෙනි විවාහය අජිත් මුතුකුමාරණ වත් ඇය අතහරිනවා,ඒ වගේමයි මෙතෙක් ඇය අදහාපු ආගමත් ඇය අතහැරලා බෞද්ධ ආගමට හැරෙනවා.ඒ වගේමයි දැන් ඉස්සර වගේ දියණියන් දෙදෙනා සමග ඇය තනිවයි ජිවත් වෙන්නේ.අජිත් ඔහුගේ පළමු බිරිඳ ලගට ගිහින් දරුවන් සමගින් ජිවත් වෙනවා අන්ජලී වගේම අජිත්ටත් ලොකු දුවෙක් ඉන්නවා.පෙර විවාහයේ අජිත්ට ඉන්නෙත් දියණියන් දෙදෙනෙක්.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ K සුජිවා දරුවන් සමග දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *