රොෂාන් පිලපිටිය අලුත් බිරිඳ රිද්මා සමගින් 46වන උපන්දිනය දවසේ ගත් චයරුප 20ක් මෙන්න

Gossip

අපේ රටේ සිටින දක්ෂ කළා කරුවෙක් තමයි රොෂාන් පිලපිටිය කියන්නේ.ඉතින් අද රොෂාන්ගේ උපන්දිනය 46 වන උපන්දිනය තමයි ඔහු අද සමරන්නේ.ඉතින් එම අවස්ථාවට රොෂාන්ගේ බිරිඳ සහා ආදරණිය පුතා සමගින් ඔව්න් චයරුප පෙළක් ගෙන තිබුනා.ඒ වගේමයි රොෂාන්ගේ බිරිඳ වන රිද්මා පිලපිටිය මුහුණු පොතේ සටහනක්ද තබා තිබුනා.(මගේ ආදරණිය සුදු මහත්තයාට මේ ලෝකේ ඉන්න හොදම හොද හස්බන්ඩ්ට )සුබම සුබ වාසනාවන්ත සුවබර උපන්දිනයක් වේවා කියා,ඉතින් අද දිනයේ උපන්දිනය සමරන මේ ආදරණිය කළා කරුවා රොෂාන් පිලපිටියට අපිත් සුබම සුබ උපන්දිනයක් කියා සුබ පතනවා,වගේම අපි හිතුවා ඔවුන්ගේ ආදරණිය චයාරුප පෙලද ඔබට ගෙන එන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *