දෙරණ නිවේදිකා සචිනි නිපුන්සලා සැමියා සමගින් පළමු විවහා සංවත්සරය සමරු හැටි චයරුප 22ක් මෙන්න

Gossip

දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක් වගේම ජනප්‍රිය නිවේදන ශිල්පිනියක් තමයි සචිනි නිපුන්සලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය තුල කාගේත් ආදරයට වගේම කතා බහට ලක්වෙන ඇය මීට වරසකට කලින් යුග දිවියට පිවිසුනේ ඉසුරු රන්දෙනියත් එක්කයි. ඉතින් මේ වනවිට ඔවුන් දෙන්නා විවාහ වෙලා හරියටම වසරක් සම්පුර්ණ වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් පහුගිය අවුරුද්දේ යුග දිවියට පිවිසුණු ඇයගේ පළමු වෙනි විවාහ සංවත්සරය පහුගිය දවසක යෙදිලා තියනවා අපට දැකගන්නට ලැබුණා ඉතින් මේ පවතින වසංගත තත්වයත් එක්ක ලොකු ලොකු පාටි නැතුව දර්මිෂ්ටව ඔව්න් දේපල ඔවුන්ගේ පළමු විවහා සංවත්සරය සමරා තියෙනවා අපට දැකගන්න ලැබුනා,ඉතින් අපි අද ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ එම අවස්ථාවේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *