පුංචි ළමුන්ගේ ලෝකය සුන්දර කරන සුරූපී ලේකිකාව ජානකි සුරියආරච්චි ගේ චයාරුප 30ක් මෙන්න

Life Story

ඕනෙම අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවන්ගේ අද්‍යාපනය ගැන විශාල වශයෙන් කැප වෙනවනේ,ඉතින් ඒ වගේමයි අද්‍යාපනය කියන්නේ අපිට පළමු තැන දෙන්න ඕනේ දෙයක්.ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නේ ලමාලෝකේ හද කරන වගේම ළමයින්ගේ මනස වෙනස් කරන ළමයින්ට සුන්දර ළමා ලෝකයක් තනන්න ඕනෙම වෙන අද්‍යාපනය ඉතාම සුක්ෂම ලෙස ළමයින්ට බෙදන අපේ රටේ සුන්දර ලේකිකාවක් තමයි ජානකි සුරියආරච්චි මහත්මිය කියන්නේ.ඔබේ දරුවත් මෙතුමියගේ කතන්දර පොත් ඔබේ ළමයින්ට දෙනවා ඇති,ළමයින් ඒවාට ආදරේ කරනවා ඇති ඉතින් අද අපි හිතුවා මේ සුන්දර ලේකිකාවගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන එන්නට.ඉතින් අපිත් එතුමියට හදවතින්ම සුබ පතනවා එතුමිය අපේ රටට කරන මේ විශාල දායාදයට,ඉතින් ඔබගේ පුංචි දියණියට පුතාට මෙතුමියගේ අතින් ලියවුනු කතන්දර පොත් වගේම තවත් පොත් රැසක් තිබෙනවා ඒවා අරන් ඔබගේ දරුවන්ගේ දැනුම වඩවන්න අමතක කරන්න එපා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *