සැමියා දරුවන් දෙදෙනාම අතහැර තරුණ කෙල්ලෙක් වගේ දිවි ගෙවන මේධා ජයරත්නගේ චයාරුප 30ක්

Gossip

පසුගිය කාලේ පුවත් මැවූ නිලියක් තමා මේධා ජයරත්න කියලා කියන්නේ.ඒ ඇගේ දික්කසාදය නිසා ඒ වගේමයි දරුවන් දෙදෙනාද සිටින්නේ සැමියා ලගයි.සැමියා පසුගිය දවසක වැඩිමල් පුතනුවන්ගේ උපන්දිනයද සමරා තිබුනා අපට දැකගන්න ලැබුනා.ඉතින් දැන්නම් මේධාව අපට ටෙලි කතා වලනම් පෙනෙන්නට නැහැ.ඒ උනත් සමාජ මාද්‍ය තුලනම් නිතරම ඇයගේ අලුත් අලුත් චයාරුප අපට දැකබලා ගන්න ලැබෙනවා.ඉතින් වයසට ගියත් කිසිම වයසක් පෙනෙන්නට නැති තවමත් රූමත් තරුණියක් වගේ කාලේ ගෙවන මේධා ජයරත්නගේ අලුත්ම චයාරුප පෙළක් අපට හමුවුනා.ඉතින් අපි හිතුවා ඒවා ඔබටත් අරන් එන්න ඔබ ආදරේ කරන ඔබේ කළා කාරිනියගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් තමයි අපි ඔබට ගෙන එන්නේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *