සුරූපී නිලි ශාලිකා එදිරිසිංහ ගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 29ක් මෙන්න

Gossip

ශාලිකා එදිරිසිංහ කියන්නේ කවදත් කවුරුත් ආදරය කරන නිහතමානී රංගන ශිල්පිනියක්.ඉතින් මේ දිනවල අපිට ඇය හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන අහස් මාලිගා නාට්‍ය තුලින් දැක ගන්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඇය චිත්‍ පටි හරහාද ඇයගේ රංගනයන අපට දැකගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරියේදී විකාශය වීමට නියමිත රක්ෂා චිත්‍රපටයේද ඇය දැකගන්නට හැකි බවයි අපිට දැනගන්න ලැබුනේ.ඒ වගේම ඇය මෙපමණ දුරක් මේ ශේෂ්ත්‍රයට පැමිණ ඇත්තේ වේදිකා නාට්‍ය තුලිනුයි.තාම තනිකඩව ජිවත් වන ඇය ඉදිරියේදී තම සහකරුවා ලැබේයැයි බලපොරෝතුවෙන් සිටින බවයි අපට අසන්නට ලැබුනේ. ඉතින් අපි ඇගේ ඉදිරි ගමනට සුභ පතමින් ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ගෙන එන්න අපි හිතුවා

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *