පුංචි තිරේ දගකාර කටකාර නිලි දනන්ජි තාරුකාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප 25ක් මෙන්න

Life Story

පුංචි තිරේ දගකාරිය ලෙස හදුන්වන ඇත්තටම දකින ඕනෙම කෙනෙක්ට එහෙම කියන්න පුළුවන් එහෙම හිතෙන සුරූපී නිලියක් තමා දනන්ජි තාරුකා කියන්නේ.ඔබට දැන් ඇයව දැකගන්න ලැබෙනවා ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වන හොදවැඩේ ටෙලි කතාවෙන්,ඉතාම දක්ෂ වගේම කටකාර රංගන ශිල්පිනියක් තමයි දනන්ජි තාරුකා කියන්නේ.දැන්නම් පුංචි තිරයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වෙලා හැමදාම වගේ අපට දැකගන්න ලැබෙනවා,ඉතින් අපි අද ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ මේ ආදරණිය දගකාර කටකාර සුරුපිනියගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන එන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *