සුපිරි ගායිකා සුරේනි ඩි මේල් ගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 20ක් මෙන්න

Gossip

ආඩම්බරයි බැලුවම නම් හොරැහින් බලන්නේ ඇයි එහෙනම් ගීතය ඔබට මතකද.ඉරාජ් සමග එකතු වෙලා සුරේනි ඩි මේල් තමා එම ගීතය කරේ,ඉතින් එතනින් පටන් ගැනුණු සංගීත ගමනේ සුරේනි මේ වෙද්දී ලංකාව වගේම තවත් රටවල් ගණනාවකම ප්‍රසිද්ද වුනා ඇගේ ගීතයක් ලංකාවේ වගේම තවත් රටවල් ගනාවක ජනප්‍රිය වුනා ඉතින් එමගින් සුරෙනිට ලොකු ප්‍රසිද්දියක් ලැබුනා,ඔවුන්ට සිංහල නොදන්නා උනත් සුරෙනිගේ මේ ගීතය නම් හැමෝම වගේ අහන්න පටන් ගෙන තිබුනා,ඉතින් ඒ වගේමයි තවත් ගීත ගණනාවක් කරපු දක්ෂ වෙනස්ම විදියේ ගායිකාවක් තමා සුරේනි කියන්නේ ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවේ සුරෙනිගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක්,

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *