සුපිරි නළු උද්දික ප්‍රේමරත්න ගේ ආදරණිය පුංචි කැදැල්ලේ චයාරුප 20ක් මෙන්න

Life Story

සුපිරි නළුවෙක් වගේම ගායන ශිල්පියෙක් සහා වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනක් තමයි උද්දික ප්‍රේමරත්න කියන්නේ.ගායනයට වගේම රංගනයටත් ඉතාම දක්ෂ කෙනෙක් තමා උද්දික ප්‍රේමරත්න කියන්නේ,මෑතකදී රෂ් සිනමාපටෙන් තමා අපට ඔහුව දැකගන්න නම් ලැබුනේ,ඒ වගේමයි ලංකා සිනමාවේ නිර්මාණය වුනු දැවැන්ත නිර්මාණ වලට ඔහුගේ රංගනය ලබාදීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුනා,ගොඩාක් අය අදටත් දැකලා නැතුව ඇති උද්දිකගේ බිරිඳ සහා පුංචි පුතා.ඇත්තටම සමාජ මාද්යේ වත් අපට දැකගන්න නම් ලැබුනේ නැ.ඉතින් අපට ඔහුගේ පුංචි කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් හමුවුනා ඉතින් අද අපි හිතුවා ඔබට එම චයාරුප පෙළ ගෙන එන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *