නිලියන් අතර සුදෝ සුදු නිලි ඕෂධී හෙවාමද්දුමගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චයාරුප 30ක්

Life Story

නිලියන් අතර සුදෝ සුදුම නිළිය කිවුවොත් ඔබට කාවද මතක් වෙන්නේ ඒ ඕෂදී හේවාමද්දුම,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ ඕෂදී ගැනයි.අවුරුදු 22 විවහා වෙලා පුංචි පුතෙකුගේ සහා දියණියකගේ ආදරණිය මවක්වුණු ඕෂදී ලංකාවේ සිටිනා රු රැජිනක් වෙනවා,ඉතින් සමහර නළු නිලියන් වගේ විවහා වෙලා ටික කාලෙකින් දික්කසාද වෙන්න ඕෂදී ලෑස්ති වෙලා නැහැ.මේ වෙනකොටත් ඕෂදී ඉතාම සුන්දර ජිවිතයක් සැමියා සමග ගතකරනවා කියලයි ඇය කියන්නේ.ඒ වගේමයි පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඕෂදී චන්දෙ ඉල්ලුවා ඔබට මතක ඇති,හැබැයි පාර්ලිමේන්තු යන්න තරම් චන්ද පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇයට මදිවෙනවා.ඉතින් නැවතත් ඇගේ කළා කටයුතු කරමින් පුංචි පවුලත් සමග ඇය ජීවිතය ගතකරනවා,ඉතින් ඕෂදී ගෙවන සොදුරු ජිවිතයේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *