පේෂල පුර්නිකා උතුම් මව් පිය පදවිය ලැබූ අවස්ථාවේ චයාරුප 18ක් මෙන්න

Life Story

පේෂල පුර්නිකා කලක් පුවත් මවපු දෙදෙනෙක් ඔබට මතක ඇතිනේ පේෂල පුර්නිකාගේ විවාහය හැමෝම වගේ කතාකරපු විවාහයක් උනා. ඉතින් පේෂලා කියන්නේ නිවේදකයෙක් වගේම ගායකයෙක් වාදකයෙක් වනවා තබ්ලා වාදනයේ ඉහලටම ගිය අති දක්ෂයෙක් කියලා පේෂල අපට හදුන්වන්න පුළුවන්.ඒ වගේමයි පුර්නිකා දෙරණ නාලිකාවෙන් උදෑසන හැමෝටම දැකගන්න පුළුවන්.ඒ වගේමයි ඇයත් දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්,ඉතින් පේෂල පුර්නිකා අද දිනයේ උතුම් මව්පිය පදවිය ලබා තිබෙනවා ඉතින් අපිත් ඔවුන් දෙපලට අපේ සුබපැතුම් එකතුකරන ගමන් සුබ අනාගතයක් ප්‍රර්ථනා කරනවා,ඒ වගේමයි අද අපි ඔවුන් දෙපලගේ චයාරුප පෙලක් ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා.

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *