අපේක්ෂා රෝහලේ සේවය කරන සුරූපී ගායිකා කමනි ලසන්තිකාගේ චයාරුප 10ක් මෙන්න

Life Story

දෙරණ ඩ්‍රීම්ස්ටාර් වැඩසටහනේ සුන්දර කට හඬක් සමගින් ගායනලොවට පැමිණි සුරූපී ගායිකාවක් තමයි කමනි ලසන්තිකා කියන්නේ,ඇය මේ වෙද්දී වැඩ කරන්නේ මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ හෙදියක් විදියටයි,ඊට අමතරව ගායන කටයුතු වලටත් වෙලාව යොදවනවා කියලයි ඇය කියන්නේ,දෙරණ සංගීතේ කතාවේ තාමත් ආදරෙයි මන් ගිතයය්ත් ගායනා කරන්නේ ඇයතමයි,ඉතින් අද අපි මේ සුන්දර හෙදිය වගේම ලස්සනට හඩක් තිබෙන සුරූපී ගායිකාව කමනි ලසන්තිකාගේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *