චන්ද්‍රලේකා පෙරේරාගේ පෙර විවාහයේ පුත් යොහාන් පෙරේරාගේ කැදැල්ලේ චයරුප 25ක්

Life Story

සංගීතයේ ඉහලටම යමින් අපේ රටේ තමන්ගේ නම ඉහලින්ම රැන්දු සුපිරිම කළා පවුලක් තමා රූකාන්ත චන්ද්‍රලේකා කියන්නේ,ඒ වගේමයි ඔවුන්ගේ ආදරණිය දියණියන් දෙදෙනා රයිනි සහා වින්ඩි ගුණතිලක හදුන්වන්න පුළුවන්,ඉතින් රුකාන්තට කලින් චන්ද්‍රලේකා විවහා වෙලා වෙලා ඒ විවාහයෙන් වෙන්වුණු කෙනෙක් පසුව තමා රූකාන්ත සමග විවහා වෙන්නේ,ඉතින් චන්ද්‍රලේකාගේ ඒ විවාහයේ දියණියක් සහා පුතෙක් සිටිනවා,ඔවුන් ජීවත්වෙන්නේ ඇමරිකාවේ,පුතා තමා යොහාන් පෙරේරා කියන්නේ ඔහුත් ගොඩක් අය අදුරන ගායකයෙක්,ඉතින් මේ වෙද්දී ඔහුත් විව්හාවෙලා සිටින්නේ.ඔහුටත් පුංචි පුතෙක් සිටිනවා,ඉතින් අපි හිතුවා මේ සුන්දර කළා පවුලේ චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙන එන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *