දෙනෝ දහසක් ඉදිරියේ කිරුල ගැලවුණු රූ රැජින පුෂ්පිකා ගෙවන සැප ජිවිතේ චයාරුප 30ක්

Gossip

අද දවසේ හැමෝම කතා වෙන ශ්‍රී ලංකා විවාහක රු රැජින කිරුල නිසා එක දවසින් ප්‍රසිද්දවුණු විවාහක රූ රැජින පුෂ්පිකා සිල්වා නැවතත් රැජිනක් කරනවා කියලා චන්දිමාල් ජයසිංහ පවසනවා,2011 වසරේත් ලංකාවේ රූ රැජින වෙන්නේ පුෂ්පිකා සිල්වායි.පොළොන්නරුවේ සුපිරි ජිවිතයක් ගෙවන පුෂ්පිකාට පුංචි පුතෙක් සිටිනවා,ඇය පුතා සමගයි ජීවිතය ගෙවන්නේ,ඒ වගේමයි ලංකාවේ දේශපාලනයට ලොකු සම්බන්දකමක් පුෂ්පිකාට තිබෙනවා.දේශපාලනේට බැහැලාම වැඩ කරපු කෙනෙක් තමයි පුෂ්පිකා කියන්නේ,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ පුෂ්පිකා සිල්වාගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක්,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *