කිරුල නැති දුකින් පුෂ්පිකා සිල්වා හැමෝටම දැනෙන්න මුහුනුපොතේ තැබූ සංවේදී සටහන

Gossip

මේ වෙද්දී සමාජ ජාල හැම එකකම එකම කතාව වෙලා තියෙන්නේ ඊයේ පැවතුනු ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජින තරඟය,ඉතින් එකෙන් දිනන්නේ හැමෝම දන්නා 2011 වසරේ ලංකාවේ රූ රැජින වන පුෂ්පිකා සිල්වා.ඉතින් මෙම වසරේත් දිනන්නේ පුෂ්පිකා හැබැයි එම තරගය දිනලා විනාඩි ගණනක් ඇතුලත දෙනෝ දාහක් ඉදිරියේ ඇයගේ එම කිරුල ගැලවෙනවා ඒ තවත් ලංකාවේ රූ රැජිනක් වුනු කැරොලින් විසින්,ඉතින් මේ වෙද්දී එම අවස්තාව ප්‍රසිද්ද මාද්‍ය තුල සහා සමාජ මාද්‍ය තුල බෙහෙවින් ප්‍රසිද්දියට පත්වුනා,ඉතින් එම අවස්ථාවට මුහුණ දීපු පුෂ්පිකා සංවේගයෙන් ඇගේ මුහුනුපොතේ සටහනක් තබා තිබුනා.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *