පුතුන් දෙදෙනා සමඟ ජිවත්වන නර්මදා ආදී පුතුගේ උපන්දිනය සමරු හැටි චයාරුප 20ක්

Life Story

නර්මදා අබේරත්න කියන්නේ දක්ෂ නිරුපන ශිල්පිනියක් වගේම නිවේදන ශිල්පිනියක්. ඉතින් ඇය මේ දවස් වල හිරු ටීවී නාලිකාවේ විකාශය වන කොපි චැට් වැඩසටහනේ නිවේදන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඇය ඇගේ පළමු විවාහයෙන් සහ දෙවන විවහයනුත් වෙන් වී ඇගේ පළමු විවාහයේ සහා දෙවන විවාහයේ දරු දෙදෙනා සමඟ තනිවම ඔවුන්ගේ වගකීම් කරට ගෙන ඇගේ ජිවන ගමන යන බව අපට දැකගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඇයගේ වැඩිමහල් පුතා වන ආදිගේ උපන්දින උත්සවය ඇය ජයටම සමරා තිබුනා. එහි චයාරුපපෙලක් අපි ඔබට ගෙන අවා. එම චයාරුප පෙල පහලින්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *