සැමියා නැතුවම රූ රැජින වුනු උදාරි පෙරේරාගේ සුන්දර චයාරුප 29ක් මෙන්න

Gossip

මේ වෙද්දී ඉතාම උණුසුම් පුවතක් වන රූ රැජින කිරුල රටේම වගේම ලෝකෙම කතාවෙන දෙයක් වෙලා.ඉතින් පොලිසි ගිහින් වෙන්න ඕනේ හැමදේම දැන් වෙලා ඉවරයි ඒ වගේමයි කිරුල හිමිවුණු පුෂ්පිකා සිල්වාට සැමියෙක් නැති නිසා එයාට කිරුල දෙන්න බැහැ කියලා තමා කැරොලින් ජූරි කිරුල ගලවන්නේ,ඉතින් ඒ වගේමයි දැන් අපිට ලැබුණු අලුත්ම තොරතුර තමයි 2016 වසරේ මිසිස් ශ්‍රී ලංකා වෙන්නේ උදාරි පෙරේරායි ඉතින් ඒ තරගෙට උදාරි වගේම පියුමි හන්සමාලිත් තරග වැදුනා.කොහොම හරි සියලුම දේ හංගාගෙන එම වසරේ කිරුල හිමිකරගන්නේ උදාරි පෙරේරායි,ඉතින් ඒ වෙද්දීත් උදාරි සැමියාගෙන් වෙන්වෙලා හිටියයි කියලා තමා දැනගන්න ලැබුනේ.ඉතින් පුෂ්පිකාටත් වැඩිය ලස්සන උදාරිගේ චයාරුප පෙළකුත් අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *