මිසිස් ශ්‍රී ලංකා දෙවෙනියාවුණු අෂියා බස්නායක නැවතත් මනාලියක් වෙයි චයරුප 20ක් මෙන්න

Gossip

මේ වෙද්දී හැමෝම කතා වෙන්නේ කැරොලින් සහා පිශ්පිකා පිළිබඳවයි ඒ උනාට දෙවෙනියා තුන්වෙනියා ගැන කවුරුත් කතා වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ කවුරුත් කතා නොකළ හොයපු නැති දෙවෙනියා වුනු ආශියා බස්නාය ගැන තමා මේ කියන්න හදන්නේ.කිසිම සද්දයක් නැතුව දෙවෙනියා වෙලා කැරොලින් දාන කිරුළත් දාගෙන ආයේ දීලා ගිහින් සද්ද නැතුවම සිටිනා ඇය සුන්දර මනාලියක් වෙලා තිබෙනවා,හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තාරානාත් බස්නායකගේ බිරිඳ තමයි ආශියා බස්නායක කියන්නේ,ඇය එක්දරු මවක් වනවා,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ ඇය සුන්දර මනාලියක් වුනු චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *