තාමත් තනිකඩ දඟකාර සුපිරි ජිවිතයක් ගෙවන යුරේනිගේ චායාරුප 30ක් මෙන්න

Life Story

යුරේනි නොෂිකා පුංචි තිරයේ අපිට දක්නට ලැබෙන දඟකාර කටකාරය සුන්දර චරිතයක්. ඒ වගේම අද වන විට ඇය ගායිකාවක්.මේ වන විට ලොකු ජනප්‍රියත්වයත් සමඟ ඇය ලොකු දිවුනුවක් ද ලබා ඇති බව අපට පෙන්වා. හිතේ එකක් තියාගෙන තවත් දෙයක් නොකියන්නට තරම් විවෘත ඇය පසු ගිය දවස්වල හැමෝම කතාවෙන සිරස ටීවී ලක්ෂ පති වැඩසටහනට පැමිණි භාග්‍යා අබේරත්න සිංහරාජ වන විනාශය ගැන කතා කිරීමට ගොස් ඇයට විශාල මඩ ගැසීම් විවේචන සිදු කළා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව සංවේදී වූ යුරේනි නොෂිකා ඇයගේ මුහුණු පොතේ සටහනක්ද තබා ඇති අයුරු අපිට දැක ගන්නට ලැබුනා. ඉතින් ඇයගේ මේ සංවේදී කමත් සුන්දර කමත් එක්ක ඇය අද ලොකු රසික ආකර්ශනයක් සමඟ ලොකු දිවූනුවක් ලබා ඇති අයුරු අපට පේනවා. ඉතින් ඇයට තවත් ජිවිතේ ඉදිරිය සාර්ථක කර ගැනීමට සුභ පතමින් ඇයගේ සුන්දර චායාරූප පෙළක් අප ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *