නාඩගම්කාරයෝ සියල්ලන්ම එකතුවෙලා කරපු අවුරුදු උත්සවේ චයරුප 29ක් මෙන්න

Gossip

හැමෝම දැන් කතා කරන නාඩගම්කාරයෝ මෙදා සැරේ අවුරුදු සමරු හැටි තමයි අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ,මේ වෙද්දී කතා නොකරන කෙනෙක් නැති තරම්ම ප්‍රේක්ෂකයින් අතරට ඉතාම කෙටි කාලයකින් ගිය සුපිරිම නිර්මාණයක් කියලා හදුන්වා දෙන්න පුළුවන් ටෙලි කතා වල පෙරලියක් ඇති කල මෙම නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි කතාවේ එන චරිත සියල්ලන්ම එකතු වෙලා මෙදා පාර අවුරුදු උත්සවයක් සංවිදානය කර තිබුණු හැටි චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවා,ඉතින් තව තවත් සාර්ථකව මෙවැනිම නිර්මාණ කරන්න ඔවුන්ට ශක්තිය ලැබෙන්න කියලත් අපි ප්‍රර්ථනා කරනවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *