සැමියාටත් කළා තරු වලටත් සුන්දර අවුරුදු කුමාරියක්වුණු විනුගේ චයාරුප 26ක් මෙන්න

Gossip

රංගන ශිල්පිනියක් නිවේදිකාවක් ලංකාවෙන් බිහිවුණු රූ රැජිනක් ලෙස විනු සිරිවර්දන හදුන්වා දෙන්න පුළුවන්,ඔබට මතක ඇති මේ අවුරුද්ද මගහැරුණු පසුගිය අවුරුද්දටත් එක්කම හරියන්න ලංකාවම ඉතා උත්කර්ෂවත් ලෙස සැමරුවා.ඉතින් අපේ රටේ මාද්‍ය ජාල රැසකත් අවුරුදු උත්සව සැමරුවා.මේ හැම එකකම වගේ නිවේදිකාවක් විදියට සුරූපී නිලි විනු සිරිවර්දන සහබාගි උනා,ඉතින් එක එක විදියට හැඩවුණු විනු සැමියා සමගත් අවුරුදු ජයටම සමරා තිබුනා,ඉතින් සැමියා සහා කළා තරු සමගත් අවුරුදු සමරු විනුගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *