කවුරුත් වැඩිය දැකලා නැති දෙවෙනි ඉනිමේ මයික්ගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ චයාරුප 21ක්

Life Story

දගකාර කටකාර දක්ෂ නළුවෙක් ලෙස දෙනුවන් සේනාධි හදුන්වා දෙන්න පුළුවන්.දෙවෙනි ඉනිමේ මයික් කිවුවාම අද වෙද්දී නොදන්නා කෙනෙක් නැනේ,මොකද දෙවෙනි ඉනිමේ ආතල්ම චරිතේ කිවුවොත් නිවැරදි.ඉතින් ඔහු ආදරණිය දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ පියෙක් වෙනවා.ඒ වගේමයි වැඩිය කාටවත් පෙනෙන්න නැති උනාට සුරූපී බිරිඳ සමගින් ඔහු ආදරණිය පවුල් ජිවිතයක් ගත කරනවා,දෙවෙනි ඉනිම වගේම බෙලිමල් පේෂලා විත් දෙනුවන් වැඩ සටහනේත් දෙනුවන් සේනාධි ව අපට මේ දිනවල දැක බලාගන්න පුළුවන්,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ මේ ආදරණිය කලාකරුවාගේ කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *