සුන්දර මනාලියක්වුණු ආදිත්‍යා වලිවත්තගේ චයාරුප 15ක් මෙන්න

Gossip

ආදිත්‍යා වැලිවත්ත ඔබට මතකද The Voice Teens Sri Lanka පළමු වැඩසටහනේ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම කතාවුනු ගායිකාව උනේ ආදිත්‍යා වලිවත්තයි.ඉතින් මේ වෙද්දී නම් කිසිම සද්දයක් නැතුව ඇය ඇගේ වැඩ කටයුතු කරන බවයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ.ඉතින් ඇය දැන් සංගීතය හදාරන්නේ උමාරා සින්හවංශ ලග කියලයි අපිට දැනගන්න ලැබුනේ.අද අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ වෙනස්ම දෙයක් ගැනයි ඒ තමා ආදිත්‍යා වැලිවත්ත සුන්දර මානාලියක් වෙලා තිබෙනවා.ඉතින් සුන්දර මනාලියක් විදියට හැඩවුණු ආදිත්යාගේ චයාරුප පෙළක් තමා අපි ඔබට ගෙන එන්නේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *