යකා ඇදුමෙන් හැඩවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය වුනු රොෂාන් සහා රිද්මාගේ චයාරුප 30ක්

Gossip

යකා ඇදුමෙන් හැඩවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය වුනු ප්‍රවීන කළා කරු රොෂාන් පිලපිටිය සහා රිද්මා පිලපිටිය ගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් අපට හමුවුනා.ඉතින් මේ වෙද්දී වැඩිය ටෙලි කතා සිනමා වල නම් රොෂාන් අපට පෙනෙන්නට නැහැ හැබැයි සමාජ මාද්‍ය තුලනම් හැමදාම වගේ අලුත් අලුත් විදියට දකින්න ලැබෙන යුවලක් තමයි රොෂාන් සහා රිද්මා කියන්නේ,ඉතින් මෙදා අවුරුද්දට නිල්පාටින් හැඩවුණු ඔවුන් දෙදෙනා ලස්සන චයාරුප පෙලකුත් අරන් තිබුනා ඒ අතරට ඔව්න් දෙදෙනාගේ ආදරණිය පුතණුවන්ද එකතුවී තිබුනා,ඉතින් එම අවස්ථාවේ චයාරුප පෙළක් තම අද අපි ඔබට මේ විදියට ගෙන එන්නේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *