දැනටමත් හතර වටෙන් ඉල්ලන මෙදා හිරු අවුරුදු කුමරියගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 26ක්

Life Story

පවතින වසන්ගතයත් එක්ක මෙදා පාර ලංකා වාසින් සෞක්‍ය ආරක්ෂා කරගනිමින් අලුත් අවුරුද්ද අති උත්කර්ෂවත් විදියට සැමරුවා.ඉතින් ලංකාවේ හැම තැනින්ම අවුරුදු කුමාර කුමරියන් බිහිවුණා,වසංගතේ සියල්ලම අමතක කරලා පසුගිය වසරේ සමරන්න බැරිවුණු අවුරුදු මෙදා පාර හොදටම සැමරුවා ඔබත් අපිත් හැමෝම.ඉතින් මේ කියන්න හදන්නේ මෙදා අවුරුද්දේ ලංකාවෙන් බිහිවුණු සුරූපී අවුරුදු කුමරියක් ගැන,හිරු නාලිකාවේ මෙදා අවුරුදු කුමරිය ගැන තමා අද ඔබට ගෙන එන්නේ.

ඉතින් මෙදා හිරු අවුරුදු කුමරිය වෙන්නේ සිතුමිණි ප්‍රනාන්දු කියන තරුණියයි.ඉතින් මේ වෙද්දීත් ඇය නිරුපිකාවක් කියලා තමයි අපට දැනගන්න ලැබුනේ.තරඟ කරුවන් දහස් ගණනක් අතරින් ඇයව තේරෙන්නේ ඇගේ සුරූපී බවට.ඉතින් මේ වෙද්දීත් විවිද ආයතන නාලිකා වලින් ඇයට ආරාදනා ලැබෙනවලු ඔවුන් සමගින් වැඩ කරන්න ටෙලි කතා වලට එන්න කියලත්,ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ එම සුරුපිනියගේ ඔබ නොදුටු චයරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *