ලංකාවෙන්ම පළවෙනියාවුනු කිර්ති පැස්කුවල් මහතාගේ සුරූපී දියණියගේ චයාරුප 20ක්

Life Story

ලංකාවෙන් බිහිවුණු අති දක්ෂ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියෙක් තමයි කිර්ති පැස්කුවල් මහතා.කලාවෙන් ඉහලටම ගිය ඔහු මේ වෙද්දී ලංකාවේ ඔහුටම ආවේනික නමක් හදාගෙන ඔහුගේ ගමන ඔහු යනවා,ඉතින් ඔහු වගේමයි ඔහුගේ දියණිය චාරුණි පැස්කුවල් කියන්නේ.ඉතින් ඇය රටම දන්නා තාත්තට විශාල කීර්තියක් ගෙන එන්නට ලගදි සමත්වුනා ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ 2020 වසරේ ලංකාවෙන්ම ප්‍රථමයා වෙනවා.ඉතින් ඒ ගැන ඉතාම ආඩම්බරෙන් කිර්ති පැස්කුවෙල් ,මහතා ඔහුගේ මුහුණු පොතේ සටහනක්ද තබා තිබුනා.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ කලාවේ නැතුව නීතියට ගිය කිර්ති පැස්කුවල් මහතාගේ දියණිය චරුනිගේ චයාරුප පෙළක් ගෙන එන්නට.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *