හැමෝම ඉල්ලන හැමෝටම නැතුවම බැරි සුරූපී නිලි මදුෂි සොයිසාගේ චයාරුප 30ක්

Gossip

දවසින් දවස එක එක විදියේ සුරූපී නිරුපිකාවන් නිවේදිකාවන් නළු නිලියන් අපේ රටෙන් බිහිවෙනවා,ඉතින් අද අපි කියන්න හදන්නේ මේ වෙද්දී ගීත රුප රචනා හරහා ඉහලටම යන්න ලැබුණු සුරූපී තරුණියක් ගැනයි,ඒ තමයි මදුෂි සොයිසා කියන්නේ,මේ වෙද්දී ලංකාවේ ගීත රුප රචනා රැසකටම ඇයගේ දායකත්වය ලබාදී තිබෙනවා.ඉතින් ඇය ලංකාවේ කලාවට එන්නේ වෙනස්ම විදියකින් ඒ තමයි කාලයක් ලෝකෙම පෙරලියක් ඇතිකළ ටික් ටෝක් සමාජ මාද්‍ය හරහා ඉතින් එතනින් තමයි මුලින්ම අපට මදුශිව දැකගන්න ලැබෙන්නේ,ඉන් අනතුරුව තමයි අපට ඇයව ගීත රුප රචනා වලින් දැකගන්න ලැබෙන්නේ,සංගීතේ ටෙලි කතාවේත් මුලින්ම ඇයව අපට දැකගන්න ලැබුනත් පසුව ඇයව ටෙලි කතාවෙන් ඉවත් කරනවා.ඉතින් මේ වෙද්දී ඇගේ ගමන හෙමිහිට යන ගමන් කලාවේද දැකගන්න ලැබෙනවා.ඉතින් අපි අපේ සුබපැතුම් එකතු කරනවා ඇයට කලාවේ ඉහලම ගමනක් යන්න ලැබෙන්න කියලා වගේම ඇයගේ චයරුප පෙලකුත් අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *