හැමෝම කතා කල සුරූපී සංජානා සහා විරාජ් මහා කැලයේ විවහාවුනු චයාරුප 20ක් මෙන්න

Life Story

ජනප්‍රිය නවක නිලියක් තමා සංජානා ඔනාලි කියන්නෙ ඒ වගේම තමයි පසු ගිය දිනවල ඇය ගැන සමාජ මාධ්‍ය හරහාත් වැඩිපුර කතා බහට ලක් වුණා. හැමෝම කතා කලේ BMW කෙල්ල කියලා ඔබට මතක ඇතිනේ ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ සන්ජනාගේ අලුත්ම කතාවක්. ඉතින් ඒ වගේමයි විරාජ් පෙරේරා කියල කියන්නෙත් නිරූපන ශිල්පියෙක්, වගේම රංගන ශිල්පියෙක්. සංජානා සහ විරාජ් එක්ව හරි අපූරු තේමාවකට මහා කැලයේ කරපු Wedding Photo Shoot එකක් ගැන තමා අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ.ඉතින් මේ හරි අපුරු චයාරුප පෙළ අරන් තිබුනේ ප්‍රවීන චයාරුප ශිල්පී ලක්මාල් සිංහාරගේ විසින්,ඉතින් ඔබ බලන්නකෝ සුරූපී සංජානා සහා විරාජ් පෙරේරා විසින් කරපු අපුරු විවහා චයාරුප පෙළ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *