නාඩගමින් කලාවට පැමිණි මාස්ටර්ගේ පොඩි දුව සුරූපී නිම්මි මනොහාරිගේ චයාරුප 28ක්

Life Story

මේ වෙද්දී ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි කතාව නොබලන කෙනෙක් නැති තරම්ම ජනප්‍රියයි,ඉතින් මිනිසුන්ට ටෙලි කතා කලාව එපා වේගන ආපු කාලයක වෙනස්ම විදියට ජනතාව අතරට යන්න නාඩගම්කාරයොන්ට හැකියාව ලැබුනා,එමගින් අලුත් නළු නිලියන් පිරිසක්ද අපේ රටේ කලාවට දායාද කරන්න අද්‍යක්ෂක සහා නිෂ්පාදක වරයා සමත්වුනා.ඔවුන්ගේ හැකියාවට නියම තැනක් ලැබුනා කිවුවොත් ඇත්තටම නිවැරදි,ඉතින් නාඩගම්කාරයෝන්ගෙන් කලාවට අලුතෙන්ම පාතැබූ සුරුපිනියක් තමයි නිම්මි මනෝහාරී කියන්නේ,ඇය තමයි මාස්ටර්ගේ පොඩි දුවට පන පොවන්නේ.ඉතින් අපි හිතුවා ඔබේ ආදරෙන් පිරුණු නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි කතාවෙන් කලාවට පැමිණි සුරූපී නිම්මි මනොහාරිගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *