වැඩිය කවුරුත් නොදුටු අමල් පෙරේරාගේ පළමු විවාහයේ බිරිඳ සහා පවුලේ චයාරුප 23ක්

Life Story

ලාංකීය සංගීතයේ වෙනස්ම පෙරලියක් ඇතිකළ චරිතයක් ලෙස අමල් පෙරේරා හදුන්වන්න පුළුවන්.ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී නැසීගිය මර්වින් පෙරේරා මහතාගේ පුතනුවන් වන්නේ අමල් පෙරේරා මහතායි.ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සංගීත ගමන පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට විහිදෙන එකක් කිවුවොත් නිවැරදි අමල් පෙරේරා පියාගේ පාරේ යනවා වගේ අමල් පෙරේරා ගේ පුත් නදිමාල් පෙරේරා අමල් පෙරේරාගේ පාරේ යමින් ලාංකීය සංගීත කලාවේ වෙනස්ම ගමනක් යමින් සිටිනවා,ඉතින් අද අපි අමල් පෙරේරා ගැන තමයි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ,ඉතින් මේ වෙද්දී ශිරෝෂි රොමේෂිකා සමග විවහා වී සිටින අමල්ගේ දෙවන විවාහය මෙයයි,පළමු විවාහයේ අමල්ගේ පුත් නදිමාල් සහා දියණියක් සිටිනවා,ඒ වගේමයි දෙවන විවාහයේත් ඔහුට සිටින්නේ දියණියක්.ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ අමල්ගේ පළමු විවාහයේ ඔබ නොදුටු චයාරුප පෙළක්.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *