අම්මගෙයි තාත්තගෙයි පළමු විවහා සංවත්සරේට කාවින්ද්‍යා ෂේන් පුදුම කල හැටි

Life Story

සමිතා චිරන්ත ආදරකතාව ඔබට මතක ඇතිනේ ඔබ අප හැමෝම වගේ කතා කල බැනපු හොද කියපු වෙනස්ම විදියේ ආදරකතාවක් උනා,ඉතින් මේ වෙද්දී ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදරකතාවට අවුරුද්දක් සම්පුර්ණ වෙලා.ඔවුන් ගේ දියණිය කාවින්ද්‍යා අධිකාරි සහා පුත් ෂේන් ඔවුන් දෙදෙනාව පුදුම කරන්න අමතක කරලත් නැහැ,ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා දරුවන් දෙදෙනා සමගින් පසුගිය දා ඔවුන්ගේ පළමු විවහා සංවත්සරය සමරලා තිබුනා.ඉතින් අපිත් ඔවුන්ගේ මේ ආදරයට සහා සාර්ථක විවහා දිවියක් ගත කරන්න හැකිවේවායි කියා ඔවුන්ට සුබ පැතුම් එකතු කරමින් ඔවුන්ගේ එම අවස්ථාවේ සහා තවත් චයාරුප පෙළක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *