දෙවනි ඉනිමේ සමල්කගේ අම්මා තරුෂි පෙරේරාගේ චයාරුප 29 මෙන්න

Life Story

තරුෂි පෙරේරා කියන්නේ පුංචි තිරයේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්. වැඩිය අපට ඇයව ටෙලි තිරයේ දක්නට ලැබෙන්නේ නම් නැ . ඒ ඇය රංගන දායකත්වය දැක වන්නේ සිමිත ප්‍රමාණයකට නිසා, තරුෂි පෙරේරා රංගන ශේෂ්ත්‍රයට අවර්තිරණ වෙලා නම් සැහෙන කාලයක් වෙනවා. ඇය වැඩිපුරම රංගන දායකත්වය දැක්වුයේ අහිංසක චරිත සඳහා, මේ දවස් වල නම් ඇය ගැන බොහෝදෙනෙක් කතාවෙන්නේ දෙරණ ටීවී නාලිකාවේ විකාශය වන දෙවැනි ඉනිම ටෙලි නාට්යේ සමල්කගේ සහ අක්ෂගේ මව ගැනයි.ටෙලි තිරයේ පමණක් නොව ඇය සබැ ජීවිතයේත් ආදරණිය පුතෙකුගේ මවක් වනවා. ඇගේ ආදරණිය සැමියා ඩුබායි රජයේ රැකියාවක නිරත වෙනවා. දුර සිටියත් ඔවුන්ගේ ආදරේ නම් කිසිම අඩුවක් නැති බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ.ඉතින් මේ ආදරණිය පුංචි කැදැල්ලේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *