චන්න නැතුව ගයත්‍රී ඩයස් ජයටම උපන්දිනය සැමරු හැටි චායරුප 25 ක් මෙන්න

Gossip

ගයත්‍රී ඩයස් කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වගේම රුපලවන්ය ශිල්පිනියක්. චන්න පෙරේරා සමඟ විවහා වී ඔහුගෙන් වෙන්වී දියණියන් දෙදෙනා සමඟ තනිව ම ජිවත් වන ඇය දෙදරු මවක් වුවත් අගේ රූමත් කමේ නම් කිසිදු අඩුවක් නම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැ . ඉතින් ඒ සුන්දරකම නිසාම ඇය අන්තර්ජාලයේ ඉතා ප්‍රසිද්ද රංගන ශිල්පිනියක් වේලා තිබෙනවා. ඉතින් ඇය පසුගිය දවසක තම දියණියන් දෙදෙනා සමඟ සහ කාලා තරු රැසක් පිරිවරාගෙන ජයටම සිය උපන්දිනය සමරා තිබුනා. එහි චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙන එන්න හිතුවා. එම චයාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *