දෙරණ අවුරුදු කුමරිය වී දෙවෙනි ඉනිමෙ චුටි මැණිකේ වුනු ශලනිගේ චයාරුප 30ක්

Life Story

ශලනි ප්‍රනාන්දු කියන්නේ දෙරණ අවුරුදු කුමරිය වෙලා කලා ශේෂ්ත්රයට පැමිණි දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්. චුටි මැණිකේ නැත්තම් ලිහිණි කිවහොත් නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් ඒ දෙරණ නාලිකවේ විකාශය වන දෙවැනි ඉනිම ටෙලි නාට්යේ ඇය කරන චරිතයයි. ඉතින් ඇය අවුරුදු කුමරිය වුවටත් වඩා ජනප්‍රිය ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනාගැනීමට හැකි වුයේ චුටි මැණිකේගේ චරිතය හරහයි. ඉතින් අපිට ඇයව ඉදිරියේදී තවත් හොඳ නිරමාණ වලින් දැක ගන්නට ලැබේවි. අපිත් ඇයට සුභ ප්‍රර්ථනා කරනවා ප්‍රවීනයන් අතර දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වීමට. ඒ වගේම ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් අපි ඔබට ගෙන්න අමතක කලේ නැ. එම චායාරුප පෙළ පහලින්

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *